Boucle de Mouhoun

Geoconnect ID Admin 1 ID Admin 1 Name
15698 1 Boucle de Mouhoun
All Burkina Faso districts

Sub Districts

Geoconnect ID Admin 2 ID Admin 2 NAME Admin 3 ID Admin 3 NAME
8302 830 Boromo
8299 835 Dédougou
19417 835 Dédougou 10000890 Dédougou 1
19418 835 Dédougou 10000891 Dédougou 2
8298 855 Nouna
8303 872 Solenzo
8301 875 Toma
8300 876 Tougan